Sokobanja – geografski položaj

Sokobanja je udaljena od Beograda 230 km,a od Niša 60 km.Autoputem iz Beograda je moguće doći preko dva pravca. Prvi void do Ražnja,gde se izlazi sa autoputa,a onda preko sela Deligrad,Vukašinovac,Rutevac dolazi do puta za Mozgovo,a zatim izlazi ne regionalni put Sokobanja – Aleksinac.Drugi pravac ide autoputem do Aleksinca, a zatim do Sokobanje.Prvi pravac je kraći za nekih 15 km, ali je put lošijeg kvaliteta u razdaljini od 5 km.Iz pravca Niša se takoće dolazi preko Aleksinca.Na severu Sokobanja je povezana sa Boljevcem I dalje sa magistralnim putem Zaječar-Paraćin, a na istoku sa Knjaževcem.

Sokobanjska opština zahvata površinu od 515,5 km2.Nalazi se u centralnom delu istočne Srbije, jasno je ograničena sa svih strana planinama do 1.600 metara nadmorske visine.Na severu se nalazi mistična planina Rtanj,na jugu Ozren,Leskovik I Devica, dok se na zapadu nalazi moravska,a na istoku timočka dolina.Sokobanjska kotlina predstavlja izolovanu geografsku celinu koja je spojena sa moravskom I timočkom dolinom preko bovanske I knjaževačke klisure.Na severu , preko Rtnja je spojena sa oblašću Crne Reke, a na jugu preko Ozrena za golačka sela.

Sokobanjska opština se graniči sa pet opština,na severu Boljevac,jugoistoku Svrljig,na jugu Aleksinac, na zapadu Ražanj i na istoku Knjaževac.Na okolnim planinama ističu se vrhovi : Na Rtnju Šiljak 1.566 m, na istoku Slemen 1.140 m i Krstatac 1.106 m,na jugu Ozren i Leskovik 1.174 m, dok je na zapadu to Bukova glava 894 m , na planini Bukovik.

Sokobanjska kotlina se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 400 metara, u potpunosti je okružena planinama sa svih strana čime je zaštićena od jakih vetrova.Raspolaže prostranim šumama,bogata je vodama ( reka Moravica, sa svojim pritokama : Seselačka,Blendijska, Trgoviška reka i Gradašnica ), kao i većim brojem termalnih izvora koji spadaju među najradioaktivnije u zemlji.Na području sokobanjske opštine imamo više jezera ( Vrmdžansko, jezero na Ozrenu, Bovansko jezero koje je nastalo kao veštačka akumulacija od reke Moravice, a u sklopu projekta zaštite od poplava na Moravi.U hidrografskom pogledu orijentisana je prema moravskom slivu i nalazi se na razvođu Timoka i Morave.U vreme pleocena banjsku kotlinu je prekrivalo jezero

Konfiguracije terena utiče da u sokobanjskoj kotlini imamo stalno strujanje svežeg vazduha sa Ozrena, pa su leta prijatna I topla, ne žarka, dok su zime blage i umereno hladne.