Da bismo Vam osigurali ugodan boravak i uklonili moguće nesporazume, molimo da se upoznate sa kućnim redom

Kućni Red

 • 1. Dolazak u apartman je posle 13,00 h pvog dana boravka, a odlazak do 10,00 h poslednjeg dana boravka.

 • 2. Vreme noćnog odmora u Apartmanima započinje u 23,00 h i traje do 9,00 h ujutru. Gosti se obavezuju na poštovanje primerenog mira i tišine iz obzira prema drugim gostima.

 • 3. Tokom svog boravka gosti mogu koristiti sve ponuđene uređaje i inventar unutar apartmana. Gosti se obavezuju da sa njima rukuju primereno i pažljivo. Ukoliko dođe do oštećenja ili nestanka određenih predmeta ili uređaja, gosti su dužni da o tome obaveste domaćina i nadoknade vrednost.

 • 4. Temeljno čišćenje i uređenje apartmana vrši domaći pri svakoj smeni gostiju ili nakon sedam dana boravka, moguće je i ranije uz odgovarajuću doplatu.

 • 5. Domaćin apartmana zadržava pravo ulaska u apartman u posebnim slučajevima, u odsustvu gostiju kada postoji mogućnost nastanka štete i opasnosti, predvidivih ili nepredvidivih, o čemu će obavestiti gosta.

 • 6. U apartmanima nije dozvoljen duži boravak, spavanje ili noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti apartmana

 • 7. Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno. Molimo pušače da ne bacaju pikavce po dvorištu i stepeništu i da preduzmu mere prevencije od požara.

 • 8. Klima uređaji u apartmanu se koriste samo kada su zatvoreni prozori i prilikom boravka gostiju u apartmanu.

 • 9. Gosti su dužni da sami brinu o svojim stvarima i vrednostima, vlasnik apartmana se odriče bilo kakve odgovornosti za nestanak istih.

 • 10. Osigurano je jedno parking mesto po apartmanu u dvorištu

 • 11. Molimo naše dragocene goste da ostave uredan apartman na odlasku, te da se pridržavaju gore navedenih informacija kako bi im boravak bio udoban

 • 12. Nema povratka novca ukoliko gost odluči ranije napustiti apartman

 • 13. Kućni ljubimci se mogu uvesti samo uz odobrenje domaćina