Sokobanja svake godine prihvati veliki broj bolesnika koji u njoj traže lek za svoju bolest. Najveći broj boluje od bronhijalne hiperreaktivnosti i astme, hroničnog bronhitisa, emfizema pluća.

Sokobanja svake godine prihvati veliki broj bolesnika koji u njoj traže lek za svoju bolest. Najveći broj boluje od bronhijalne hiperreaktivnosti i astme, hroničnog bronhitisa, emfizema pluća…. Razlog njihovog dolaska je poboljšanje zdravstvenog stanja i smanjenje tegobe koje im omogućava boravak u Sokobanji. Mnogi navode da im se smanjuje broj pogoršanja u toku godine, kao i  broj i dužina eventualnih bolničkih lečenja. Sokobanja je pomogla velikom broju dece sa bronhijalnom hiperreaktivnošću i astmom, velikom broju odraslih pacijenata sa HOBP. U razgovorima, sada sa odraslim ljudima čućete kako im je boravak u Sokobanji omogućio da se izleče, drugi navode da zahvaljujući Sokobanji bolest drže pod kontrolom, da su smanjili tegobe i poboljšali svoje zdravstveno stanje. Mnogi građani Sokobanje se sećaju da je u  školi u Sokobanju uvek bilo dece sa strane, koja su tu učila školu istovremeno lečeći svoju bolest. Dužina boravka je jedan od ključnih faktora, nažalost to je i najveći problem u današnjoj ekonomskoj situaciji.

Razvoj farmaceutske industrije je napravio revoluciju na polju medicine u 20 veku. Antibiotska terapija i masovna vakcinacija su bitno uticale na smanjenje broja bolesnika, kao i posledica od zaraznih bolesti. Moderna terapija je bitno unapredila lečenje mnogih, nekada neizlečivih bolesti. Na početku 20 veka, u nedostatku lekova, klimatsko lečenje je bilo jedno od osnovih metoda kod terapije plućnih bolesnika. Iz tih razloga je u Sokobanji i otvorena 1942.g. specijalna bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu na Ozrenu, tada lekova za lečenje tuberkuloze nije bilo. U poređenju sa tim vremenom danas je ogromna razlika. Nekada je osnova lečenja bio klimatski faktor, pacijenti su upućivani u sanatorijume ( Davos, Golnik,Mali Lošinj, Ozren…), lečenje je bilo dugotrajno, nekada i višegodišnje. Oporavak nakon upale pluća je uvek podrazumevao određen duži boravak u povoljnim mikroklimatskim uslovima uz pojačanu ishranu.Razvoj antibiotske terapije je napravio veliku promenu u pristupu tim bolestima.

Danas je povećan broj obolelih od bolesti na čiji nastanak veliki uticaj ima zagađenje vazduha.Industrijalizacija, transportni saobraćaj,koncentracija stanovništva u velikim gradovima bitno su uticali na vazduh koji udišemo,kao i količinu štetnih sastojaka u njemu koje svakodnevno udišemo, pogotovo u velikim gradovima i ravničarskim sredinama gde je strujanje vazduha minorno. Nasuprot njima, sredine u kojima nema  značajne industrije, u kojima ima stalnog strujanja vazduha zbog tzv. ruže vetrova su postala retkost. Jedna od njih je svakako sokobanjska kotlina i samo mesto Sokobanja. Zagađenost vazduha je mala, stalno se sudaraju vazdušne struje iz Pomoravlja i Timočke krajine pri čemu se stvara velika količina negativnih jona. Sve to zajedno dovodi to toga da je broj štetnih čestica u vazduhu koji udišemo u Sokobanji minimalan, pa su samim tim ostvareni uslovi za povoljan efekat na disajne organe., pre svega kod astme i hroničnog bronhitisa. Pokušaćemo da objasnimo razloge u sledećem tekstu.